Rødby Svømmeklub

Bemærk:           

Top Danmark har opsagt vores forsikring, så vi henstiller til at I selv har en ulykkesforsikring.

Der ydes ingen erstatning for mistede timer, der skyldes, at hallen er lukket, på grund af vandkvaliteten, vejret eller andre årsager, som Svømmeklubben ikke er skyld i. Hverken I form af tilbagebetaling eller ekstra svømmetimer.